χρώμα taupé ή γκρί-καφέ4

χρώμα taupé ή γκρί-καφέ3
χρώμα taupé ή γκρί-καφέ5