χρώμα taupé ή γκρί-καφέ3

χρώμα taupé ή γκρί-καφέ2
χρώμα taupé ή γκρί-καφέ4