χρώμα taupé ή γκρί-καφέ5

χρώμα taupé ή γκρί-καφέ4
χρώμα taupé ή γκρί-καφέ6