χρώμα taupé ή γκρί-καφέ2

χρώμα taupé ή γκρί-καφέ1
χρώμα taupé ή γκρί-καφέ3