Κολεός ή ωραίο φύλλο σε γλάστρα (7)

Κολεός ή ωραίο φύλλο σε γλάστρα (6)
Κολεός ή ωραίο φύλλο σε γλάστρα (8)