Κολεός ή ωραίο φύλλο σε γλάστρα (6)

Κολεός ή ωραίο φύλλο σε γλάστρα (5)
Κολεός ή ωραίο φύλλο σε γλάστρα (7)