Κολεός ή ωραίο φύλλο σε γλάστρα (5)

Κολεός ή ωραίο φύλλο σε γλάστρα (4)
Κολεός ή ωραίο φύλλο σε γλάστρα (6)