Καφέ χρώμα τοίχου (43)

Καφέ χρώμα τοίχου (42)
Καφέ χρώμα τοίχου (44)