Καφέ χρώμα τοίχου (42)

Καφέ χρώμα τοίχου (41)
Καφέ χρώμα τοίχου (43)