Καφέ χρώμα τοίχου (37)

Καφέ χρώμα τοίχου (36)
Καφέ χρώμα τοίχου (38)