Καφέ χρώμα τοίχου (22)

Καφέ χρώμα τοίχου (21)
Καφέ χρώμα τοίχου (23)