Καφέ χρώμα τοίχου (21)

Καφέ χρώμα τοίχου (20)
Καφέ χρώμα τοίχου (22)