σκάλα διακοσμημένη για τα Χριστούγεννα2

σκάλα διακοσμημένη για τα Χριστούγεννα1
σκάλα διακοσμημένη για τα Χριστούγεννα3