σκάλα διακοσμημένη για τα Χριστούγεννα1

σκάλα διακοσμημένη για τα Χριστούγεννα2