σκάλα διακοσμημένη για τα Χριστούγεννα12

σκάλα διακοσμημένη για τα Χριστούγεννα11
σκάλα διακοσμημένη για τα Χριστούγεννα13