σκάλα διακοσμημένη για τα Χριστούγεννα11

σκάλα διακοσμημένη για τα Χριστούγεννα10
σκάλα διακοσμημένη για τα Χριστούγεννα12