Τριαντάφυλλα στον κήπο2

Τριαντάφυλλα στον κήπο1
Rosa ‘Hyde Hall’