Τριαντάφυλλα στον κήπο14

Τριαντάφυλλα στον κήπο13
Τριαντάφυλλα στον κήπο15