χρώμα taupé ή γκρί-καφέ9

χρώμα taupé ή γκρί-καφέ1