χρώμα taupé ή γκρί-καφέ12

χρώμα taupé ή γκρί-καφέ11
χρώμα taupé ή γκρί-καφέ13