χρώμα taupé ή γκρί-καφέ

χρώμα taupé ή γκρί-καφέ31