Μπουτλέια ή θάμνος πεταλούδας (16)

Μπουτλέια ή θάμνος πεταλούδας (15)
Μπουτλέια ή θάμνος πεταλούδας (17)