Λαγκεστρέμια η ινδική (15)

Λαγκεστρέμια η ινδική (14)
Λαγκεστρέμια η ινδική (16)