Κολεός ή ωραίο φύλλο σε γλάστρα (27)

Κολεός ή ωραίο φύλλο σε γλάστρα (26)
Κολεός ή ωραίο φύλλο σε γλάστρα (28)