Κολεός ή ωραίο φύλλο σε γλάστρα (18)

Κολεός ή ωραίο φύλλο σε γλάστρα (17)
Κολεός ή ωραίο φύλλο σε γλάστρα (19)