Κολεός ή ωραίο φύλλο σε γλάστρα (16)

Κολεός ή ωραίο φύλλο σε γλάστρα (15)
Κολεός ή ωραίο φύλλο σε γλάστρα (17)