Κολεός ή ωραίο φύλλο σε γλάστρα (12)

Κολεός ή ωραίο φύλλο σε γλάστρα (11)
Κολεός ή ωραίο φύλλο σε γλάστρα (13)