Καφέ χρώμα τοίχου (7)

Καφέ χρώμα τοίχου (6)
Καφέ χρώμα τοίχου (9)