Καφέ χρώμα τοίχου (51)

Καφέ χρώμα τοίχου (50)
Καφέ χρώμα τοίχου (52)