φράχτες από καλάμι6

φράχτες από καλάμι5
φράχτες από καλάμι7