Τεχνοτροπιά με νάιλον

Τεχνοτροπία με νάιλον Βάφουμε τον τοίχο με το χρώμα που θέλουμε να έχουμε σαν βάση και τοναφήνουμε να στεγνώσει πάρ πολύ καλά έπειτα με ένα ρολό ή πινέλο περνάμε το δεύτερο χρώμα τον ζελέ τεχνοτροπίας δηλαδή.Αμέσως και πριν το δεύτερο χρώμα στεγνώσει απλώνουμε το λεπτό νάιλον που έχουμε κόψει όσο και η επιφάνεια του τοίχου που φτιάχνουμε, κουνάμε με κυκλικές ή και ακανόνιστες κινήσεις τα χέρια μας πάνω στο νάιλον,και στη συνέχει το τραβάμε με προσοχή. Έτσι με αυτόν τον τρόπο κάνουμε χρωματικές ανομοιομορφίες, που δίνουν ένα εξαίρετο αποτέλεσμα. Την ίδια τεχνοτροπία μπορούμε να κάνουμε έχοντας κόψει μικρά κομμάτια λεπτό νάιλον, κάνοντας τις ίδιες ακανόνιστες κινήσεις με πριν αλλά κάθε κομμάτι το χρησιμοποιούμε μια φορά ώστε να μην είναι βρεγμένο με χρώμα και το χρώμα δε αφαιρείτε σωστά.